Chính sách bảo mật và thỏa thuận sử dụng

LƯU Ý: XIN HÃY ĐỌC KĨ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN SỬ DỤNG CŨNG NHƯ CHÍNH SÁCH VỀ BẢO MẬT DƯỚI ĐÂY. BẠN CHỈ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG KHI ĐÃ NẮM RÕ VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG TÀI LIỆU NÀY

I. THU THẬP DỮ LIỆU

Chúng tôi KHÔNG thu thập bất cứ dữ liệu cá nhân nào của người dùng.

II. SỬ DỤNG CÁC QUYỀN NHẠY CẢM

Ứng dụng không hề sử dụng bất kì một quyền nào nhạy cảm có khả năng thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng.

III. DỊCH VỤ TỪ BÊN THỨ BA

Để phục vụ cho chức năng của ứng dụng. Chúng tôi có sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ 3. Dịch vụ này có thể thu thập thói quen về hành vi của người dùng phục vụ vào việc cải thiện chất lượng của dịch vụ. Chúng tôi không kiểm soát việc này, và không chịu trách nhiệm liên quan. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái. Vui lòng không sử dụng phần mềm.

IV. BẢO MẬT VÀ TÍNH AN TOÀN CHO THIẾT BỊ

Chúng tôi không thu thập bất cứ dữ liệu nào của bạn do vậy cũng không cần đến việc bảo mật dữ liệu này. Ứng dụng không can thiệp vào hoạt động thông thường của ứng dụng khác cũng như ảnh hưởng tới thiết bị của bạn.

V. TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về độ chính xác của nội dung cung cấp trong ứng dụng. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho những ảnh hưởng của việc sử dụng kiến thức trong ứng dụng tới bạn và cuộc sống của bạn. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về sự mất mát dữ liệu mà bạn thêm vào ứng dụng nếu điều đó xảy ra.

VI. CẬP NHẬT TÀI LIỆU

Tài liệu có thể được cập nhật thay đổi và không có sự báo trước, do vậy bạn cần thường xuyên đọc lại điều khoản và chính sách này từ đường link ngày trong phần mềm

VII. LIÊN HỆ

Nếu bạn có thắc mắc gì về chính sách bảo mật của ứng dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email bkittranslate@gmail.com.